ULTRAFLEXX®

ULFX 25 - 150 - 8.5 x 10.5 mm
ULTRAFLEXX® - CW004A, Cu-ETP - Artikelnummer 1101785

ULFX 25 - 150 - 8.5 x 10.5 mm

Bore Holes (D)

8.5 x 10.5 mm

Cross section

25 mm2

Länge

150 mm

Gewicht

≈ 0,25 kg

Verfügbarkeit

Auf Lager

ULFX 25 - 200 - 8.5 x 10.5 mm
ULTRAFLEXX® - CW004A, Cu-ETP - Artikelnummer 1101786

ULFX 25 - 200 - 8.5 x 10.5 mm

Bore Holes (D)

8.5 x 10.5 mm

Cross section

25 mm2

Länge

200 mm

Gewicht

≈ 0,25 kg

Verfügbarkeit

Auf Lager

ULFX 25 - 250 - 8.5 x 10.5 mm
ULTRAFLEXX® - CW004A, Cu-ETP - Artikelnummer 1101804

ULFX 25 - 250 - 8.5 x 10.5 mm

Bore Holes (D)

8.5 x 10.5 mm

Cross section

25 mm2

Länge

250 mm

Gewicht

≈ 0,25 kg

Verfügbarkeit

Auf Lager

ULFX 25 - 300 - 8.5 x 10.5 mm
ULTRAFLEXX® - CW004A, Cu-ETP - Artikelnummer 1101807

ULFX 25 - 300 - 8.5 x 10.5 mm

Bore Holes (D)

8.5 x 10.5 mm

Cross section

25 mm2

Länge

300 mm

Gewicht

≈ 0,25 kg

Verfügbarkeit

Auf Lager

ULFX 25 - 350 - 8.5 x 10.5 mm
ULTRAFLEXX® - CW004A, Cu-ETP - Artikelnummer 1101810

ULFX 25 - 350 - 8.5 x 10.5 mm

Bore Holes (D)

8.5 x 10.5 mm

Cross section

25 mm2

Länge

350 mm

Gewicht

≈ 0,25 kg

Verfügbarkeit

Auf Lager

ULFX 25 - 400 - 8.5 x 10.5 mm
ULTRAFLEXX® - CW004A, Cu-ETP - Artikelnummer 1101814

ULFX 25 - 400 - 8.5 x 10.5 mm

Bore Holes (D)

8.5 x 10.5 mm

Cross section

25 mm2

Länge

400 mm

Gewicht

≈ 0,25 kg

Verfügbarkeit

Auf Lager

ULFX 25 - 450 - 8.5 x 10.5 mm
ULTRAFLEXX® - CW004A, Cu-ETP - Artikelnummer 1101815

ULFX 25 - 450 - 8.5 x 10.5 mm

Bore Holes (D)

8.5 x 10.5 mm

Cross section

25 mm2

Länge

450 mm

Gewicht

≈ 0,25 kg

Verfügbarkeit

Auf Lager

ULFX 25 - 500 - 8.5 x 10.5 mm
ULTRAFLEXX® - CW004A, Cu-ETP - Artikelnummer 1101829

ULFX 25 - 500 - 8.5 x 10.5 mm

Bore Holes (D)

8.5 x 10.5 mm

Cross section

25 mm2

Länge

500 mm

Gewicht

≈ 0,25 kg

Verfügbarkeit

Auf Lager

ULFX 25 - 550 - 8.5 x 10.5 mm
ULTRAFLEXX® - CW004A, Cu-ETP - Artikelnummer 1101830

ULFX 25 - 550 - 8.5 x 10.5 mm

Bore Holes (D)

8.5 x 10.5 mm

Cross section

25 mm2

Länge

550 mm

Gewicht

≈ 0,25 kg

Verfügbarkeit

Auf Lager

ULFX 25 - 600 - 8.5 x 10.5 mm
ULTRAFLEXX® - CW004A, Cu-ETP - Artikelnummer 1101831

ULFX 25 - 600 - 8.5 x 10.5 mm

Bore Holes (D)

8.5 x 10.5 mm

Cross section

25 mm2

Länge

600 mm

Gewicht

≈ 0,25 kg

Verfügbarkeit

Auf Lager

Be social - follow us